รายละเอียด บุคลากร: : ข้อมูลส่วนตัว  ผศ.ดร. ธนะศักดิ์ : :

ผศ.ดร. ธนะศักดิ์ หมวกทองหลาง

Thanasak Mouktonglang

ห้องทำงาน / Office       MB2306
โทรภายใน / Telephone       101
อีเมล์ / Email       thanasak.m@cmu.ac.th
เวบไซด์ส่วนตัว

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

แก้ไขประวัติการศึกษา

แก้ไขความเชี่ยวชาญ

เพิ่มงานวิจัยอื่นๆ

ประวัติการศึกษา / Education Background

B.S.(Mathematics) Duquesne University,USA. 1999

M.S.(Mathematics),Notre Dame University,USA, 2002

Ph.D.(Mathematics), Notre Dame University,USA, 2005

ความเชี่ยวชาญ / Research Area

Optimization

Control Theory

ผลงานตีพิมพ์/ Publication จำนวน
งานวิจัย scopus Online ,Offline (html)
งานวิจัย mathscinet 19
งานวิจัยอื่นๆ 0
งานวิจัย cmumis 28

1) Mouktonglang, Thanasak; Suebsriwichai, Aroonwan Approximation of copositive programming via linear programming using second order sum of square decomposition. Appl. Math. Sci. (Ruse) 5 (2011), no. 73-76, 3627–3635, 90C22 (90C51)

2) Mouktonglang, T.; Kabcome, P. Linear-quadratic control problem with robust quadratically constraints. Int. J. Math. Anal. (Ruse) 5 (2011), no. 25-28, 1375–1389, 49N10 (90C51)

3) Kanuengkid, W.; Mouktonglang, T. Multi-criteria linear-quadratic control problem by KSH-direction interior-point method. Appl. Math. Sci. (Ruse) 5 (2011), no. 1-4, 91–101, 49M30 (90C29)

4) Faybusovich, L.; Mouktonglang, T.; Tsuchiya, T. Numerical experiments with universal barrier functions for cones of Chebyshev systems. Comput. Optim. Appl. 41 (2008), no. 2, 205–223, 90C25 (90C51)

5) Faybusovich, L.; Mouktonglang, T.; Tsuchiya, T. Implementation of infinite-dimensional interior-point method for solving multi-criteria linear-quadratic control problem. Optim. Methods Softw. 21 (2006), no. 2, 315–341. (Reviewer: Warren L. Hare), 49N10 (90C29 90C51)

6) Faybusovich, L.; Mouktonglang, T. Multi-target linear-quadratic control problem and second-order cone programming. Systems Control Lett. 52 (2004), no. 1, 17–23, 49N10 (90C47 90C51)


ใส่ความเห็น