รายละเอียด บุคลากร
ผศ.ดร. ธนะศักดิ์ หมวกทองหลาง

Thanasak Mouktonglang

ห้องทำงาน / Office       MB2306
โทรภายใน / Telephone       101
อีเมล์ / Email       thanasak.m@cmu.ac.th

งานวิจัย mathcmu
งานวิจัย cmumis
งานวิจัย scopus Online ,Offline (html)
งานวิจัย mathscinet
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์
เว็บไซต์ส่วนตัว

เพิ่มงานวิจัย
แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
เพิ่มประวัติการศึกษา
เพิ่มหัวข้องานวิจัย
เพิ่มผลงานตีพิมพ์

ประวัติการศึกษาการศึกษา

B.S.(Mathematics) Duquesne University,USA. 1999

M.S.(Mathematics),Notre Dame University,USA, 2002

Ph.D.(Mathematics), Notre Dame University,USA, 2005

หัวข้องานวิจัย

Optimization

Control Theory

ผลงานตีพิมพ์

1) Mouktonglang, Thanasak; Suebsriwichai, Aroonwan Approximation of copositive programming via linear programming using second order sum of square decomposition. Appl. Math. Sci. (Ruse) 5 (2011), no. 73-76, 3627–3635, 90C22 (90C51)

2) Mouktonglang, T.; Kabcome, P. Linear-quadratic control problem with robust quadratically constraints. Int. J. Math. Anal. (Ruse) 5 (2011), no. 25-28, 1375–1389, 49N10 (90C51)

3) Kanuengkid, W.; Mouktonglang, T. Multi-criteria linear-quadratic control problem by KSH-direction interior-point method. Appl. Math. Sci. (Ruse) 5 (2011), no. 1-4, 91–101, 49M30 (90C29)

4) Faybusovich, L.; Mouktonglang, T.; Tsuchiya, T. Numerical experiments with universal barrier functions for cones of Chebyshev systems. Comput. Optim. Appl. 41 (2008), no. 2, 205–223, 90C25 (90C51)

5) Faybusovich, L.; Mouktonglang, T.; Tsuchiya, T. Implementation of infinite-dimensional interior-point method for solving multi-criteria linear-quadratic control problem. Optim. Methods Softw. 21 (2006), no. 2, 315–341. (Reviewer: Warren L. Hare), 49N10 (90C29 90C51)

6) Faybusovich, L.; Mouktonglang, T. Multi-target linear-quadratic control problem and second-order cone programming. Systems Control Lett. 52 (2004), no. 1, 17–23, 49N10 (90C47 90C51)


ใส่ความเห็น