รายละเอียด บุคลากร
อ.ดร. อติชาต เกตตะพันธุ์

Atichart Kettapun

ห้องทำงาน / Office       MB2304
โทรภายใน / Telephone       108
อีเมล์ / Email       kettapun@gmail.com

งานวิจัย mathcmu
งานวิจัย cmumis
งานวิจัย scopus Online ,Offline (html)
งานวิจัย mathscinet
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์
เว็บไซต์ส่วนตัว

เพิ่มงานวิจัย
แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
เพิ่มประวัติการศึกษา
เพิ่มหัวข้องานวิจัย
เพิ่มผลงานตีพิมพ์

ประวัติการศึกษาการศึกษา

หัวข้องานวิจัย

Fixed Point Theory

Archaeological Mathematics

Mathematical Modeling

Mathematics Education

ผลงานตีพิมพ์

1) Kettapun, Atichart; Kananthai, Amnuay; Suantai, Suthep A new approximation method for common fixed points of a finite family of asymptotically quasi-nonexpansive mappings in Banach spaces. Comput. Math. Appl. 60 (2010), no. 5, 1430–1439. (Reviewer: B. E. Rhoades), 47H10 (47H09 47J25 65J15)

2) Balmforth, Neil J.; Ghadge, Shilpa A.; Kettapun, Atichart; Mandre, Shreyas D. Bounds on double-diffusive convection. J. Fluid Mech. 569 (2006), 29–50. (Reviewer: Marie Christine N?el), 76R99 (76E06 76F99)

3) Balmforth, N. J.; Janaki, T. M.; Kettapun, A. On the bifurcation to moving fronts in discrete systems. Nonlinearity 18 (2005), no. 5, 2145–2170, 37L10 (34C23 34E10 35B32 35K57 37G10 37N25)


ใส่ความเห็น