รายละเอียด บุคลากร: : ข้อมูลส่วนตัว อ.ดร. อติชาต : :

อ.ดร. อติชาต เกตตะพันธุ์

Atichart Kettapun

ห้องทำงาน / Office       MB2304
โทรภายใน / Telephone       108
อีเมล์ / Email       kettapun@gmail.com
เวบไซด์ส่วนตัว

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

แก้ไขประวัติการศึกษา

แก้ไขความเชี่ยวชาญ

เพิ่มงานวิจัยอื่นๆ

ประวัติการศึกษา / Education Background

ความเชี่ยวชาญ / Research Area

Fixed Point Theory

Archaeological Mathematics

Mathematical Modeling

Mathematics Education

ผลงานตีพิมพ์/ Publication จำนวน
งานวิจัย scopus Online ,Offline (html)
งานวิจัย mathscinet
งานวิจัยอื่นๆ 0
งานวิจัย cmumis 3

1) Kettapun, Atichart; Kananthai, Amnuay; Suantai, Suthep A new approximation method for common fixed points of a finite family of asymptotically quasi-nonexpansive mappings in Banach spaces. Comput. Math. Appl. 60 (2010), no. 5, 1430–1439. (Reviewer: B. E. Rhoades), 47H10 (47H09 47J25 65J15)

2) Balmforth, Neil J.; Ghadge, Shilpa A.; Kettapun, Atichart; Mandre, Shreyas D. Bounds on double-diffusive convection. J. Fluid Mech. 569 (2006), 29–50. (Reviewer: Marie Christine N?el), 76R99 (76E06 76F99)

3) Balmforth, N. J.; Janaki, T. M.; Kettapun, A. On the bifurcation to moving fronts in discrete systems. Nonlinearity 18 (2005), no. 5, 2145–2170, 37L10 (34C23 34E10 35B32 35K57 37G10 37N25)


ใส่ความเห็น