รายละเอียด บุคลากร
นาง ฐิติมาพร ปู่ด้วง

Thitimaporn Pooduang

ห้องทำงาน / Office       MB2110
โทรภายใน / Telephone       105
อีเมล์ / Email       thitimaporn.p@cmu.ac.th
เวบไซด์ส่วนตัว

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

แก้ไขประวัติการศึกษา

แก้ไขความเชี่ยวชาญ

เพิ่มงานวิจัยอื่นๆ

ประวัติการศึกษา / Education Background

ความเชี่ยวชาญ / Research Area

ผลงานตีพิมพ์/ Publication จำนวน
งานวิจัย scopus Online ,Offline (html) yle> table {
งานวิจัย mathscinet
งานวิจัยอื่นๆ 0
งานวิจัย cmumis butto


ใส่ความเห็น