รายละเอียด บุคลากร: : ข้อมูลส่วนตัว ผศ.ดร. สมภพ : :

ผศ.ดร. สมภพ มูลชัย

Sompop Moonchai

ห้องทำงาน / Office       MB2106
โทรภายใน / Telephone       113
อีเมล์ / Email       tumath@gmail.com
เวบไซด์ส่วนตัว

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

แก้ไขประวัติการศึกษา

แก้ไขความเชี่ยวชาญ

เพิ่มงานวิจัยอื่นๆ

ประวัติการศึกษา / Education Background

วท.บ. (คณิตศาสตร์), ม.เชียงใหม่, 2541

ปร.ด. (คณิตศาสตร์), ม.มหิดล, 2548

ความเชี่ยวชาญ / Research Area

Mathematical Modeling

optimization

ผลงานตีพิมพ์/ Publication จำนวน
งานวิจัย scopus Online ,Offline (html)
งานวิจัย mathscinet
งานวิจัยอื่นๆ 0
งานวิจัย cmumis 9


ใส่ความเห็น