รายละเอียด บุคลากร: : ข้อมูลส่วนตัว  ผศ.ดร. สมลักษณ์ : :

ผศ.ดร. สมลักษณ์ อุตุดี

Somlak Utudee

ห้องทำงาน / Office       MB2102
โทรภายใน / Telephone       109
อีเมล์ / Email       outudee@gmail.com
เวบไซด์ส่วนตัว

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

แก้ไขประวัติการศึกษา

แก้ไขความเชี่ยวชาญ

เพิ่มงานวิจัยอื่นๆ

ประวัติการศึกษา / Education Background

วท.บ. (คณิตศาสตร์), ม.เชียงใหม่, 2540

วท.ม. (คณิตศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

วท.ด. (คณิตศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

ความเชี่ยวชาญ / Research Area

Analysis

ผลงานตีพิมพ์/ Publication จำนวน
งานวิจัย scopus Online ,Offline (html)
งานวิจัย mathscinet 5
งานวิจัยอื่นๆ 0
งานวิจัย cmumis 4

1) Utudee, Somlak(THA-CHULS)Spatial representation of minimal C?-tensor products over abelian C?-algebras. (English summary) J. Operator Theory 57 (2007), no. 1, 173–206. 46L06 (46L05)


ใส่ความเห็น