รายละเอียด บุคลากร: : ข้อมูลส่วนตัว  ผศ.ดร. กัญญุตา : :

ผศ.ดร. กัญญุตา ภู่ชินาพันธุ์

Kanyuta Poochinapan

ห้องทำงาน / Office       MB2201
โทรภายใน / Telephone       151
อีเมล์ / Email       kanyuta@hotmail.com
เวบไซด์ส่วนตัว

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

แก้ไขประวัติการศึกษา

แก้ไขความเชี่ยวชาญ

เพิ่มงานวิจัยอื่นๆ

ประวัติการศึกษา / Education Background

วท.บ. (คณิตศาสตร์), ม.เชียงใหม่, 2542

วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์), ม.เชียงใหม่., 2544

Ph.D. in Mathematics, Suranaree University of Technology, 2008

ความเชี่ยวชาญ / Research Area

Numerical PDE

Fluid mechanics

Numerical analysis

ผลงานตีพิมพ์/ Publication จำนวน
งานวิจัย scopus Online ,Offline (html)
งานวิจัย mathscinet 9
งานวิจัยอื่นๆ 0
งานวิจัย cmumis 12

1) Moshkin, N. P.; Poochinapan, K.; Christov, C. I. Numerical implementation of Aristov-Pukhnachev’s formulation for axisymmetric viscous incompressible flows. Internat. J. Numer. Methods Fluids 62 (2010), no. 10, 1063–1080. (Reviewer: Tore Fl?tten), 65M06 (76M20)

2) Moshkin, N. P.; Poochinapan, K. Novel finite difference scheme for the numerical solution of two-dimensional incompressible Navier-Stokes equations. Int. J. Numer. Anal. Model. 7 (2010), no. 2, 321–329, 76D05 (65M06 76M20)


ใส่ความเห็น