รายละเอียด บุคลากร: : ข้อมูลส่วนตัว ผศ.ดร. ชัยพร : :

ผศ.ดร. ชัยพร ตั้งทอง

Chaiporn Thangthong

ห้องทำงาน / Office       MB2308D
โทรภายใน / Telephone       147
อีเมล์ / Email       cthangthong@hotmail.com
เวบไซด์ส่วนตัว

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

แก้ไขประวัติการศึกษา

แก้ไขความเชี่ยวชาญ

เพิ่มงานวิจัยอื่นๆ

ประวัติการศึกษา / Education Background

วท.บ. (คณิตศาสตร์), ม.เชียงใหม่, 2538

ปร.ด. (คณิตศาสตร์), ม.มหิดล, 2551

ความเชี่ยวชาญ / Research Area

Mathematical Modeling

ผลงานตีพิมพ์/ Publication จำนวน
งานวิจัย scopus Online ,Offline (html)
งานวิจัย mathscinet 1
งานวิจัยอื่นๆ 0
งานวิจัย cmumis 6

1) Thangthong, C.; Tang, I Ming; Lenbury, Y.Computational identification of rho-independent terminators in the genomes of mycobacterium tuberculosis. (English summary) Thai J. Math. 6 (2008), no. 1, 225–238. 92D10


ใส่ความเห็น