รายละเอียด บุคลากร: : ข้อมูลส่วนตัว นาย นิพนธ์ : :

นาย นิพนธ์ กิตติปภัสสร

Nipon Kittipapasson

ห้องทำงาน / Office       SCB4305
โทรภายใน / Telephone       144
อีเมล์ / Email       hello.nipon@gmail.com
เวบไซด์ส่วนตัว

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

แก้ไขประวัติการศึกษา

แก้ไขความเชี่ยวชาญ

เพิ่มงานวิจัยอื่นๆ

ประวัติการศึกษา / Education Background

ความเชี่ยวชาญ / Research Area

ผลงานตีพิมพ์/ Publication จำนวน
งานวิจัย scopus Online ,Offline (html)
งานวิจัย mathscinet
งานวิจัยอื่นๆ 0
งานวิจัย cmumis butto


ใส่ความเห็น