รายละเอียด บุคลากร: : ข้อมูลส่วนตัว อ.ดร. ศุภลักษณ์ : :

อ.ดร. ศุภลักษณ์ โพธิ

Supaluk Phothi

ห้องทำงาน / Office       MB2207
โทรภายใน / Telephone       119
อีเมล์ / Email       sphothi@gmail.com
เวบไซด์ส่วนตัว

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

แก้ไขประวัติการศึกษา

แก้ไขความเชี่ยวชาญ

เพิ่มงานวิจัยอื่นๆ

ประวัติการศึกษา / Education Background

วท.บ. (คณิตศาสตร์), ม.เชียงใหม่, 2543

วท.ม. (คณิตศาสตร์), ม.เชียงใหม่, 2547

Ph.D. in Mathematics, University of Sevilla, Span,2010

ความเชี่ยวชาญ / Research Area

Analysis

ผลงานตีพิมพ์/ Publication จำนวน
งานวิจัย scopus Online ,Offline (html)
งานวิจัย mathscinet 7
งานวิจัยอื่นๆ 0
งานวิจัย cmumis 0

1) Betiuk-Pilarska, Anna; Phothi, Supaluk; Prus, Stanis?aw James constant for interpolation spaces. J. Math. Anal. Appl. 382 (2011), no. 1, 127–131. (Reviewer: Yaqiang Yan), 46B20 (46B70)

2) Benavides, T. Dom?nguez; Phothi, S. Genericity of the fixed point property under renorming in some classes of Banach spaces. Fixed point theory and its applications, 55–69, Yokohama Publ., Yokohama, 2010, 47H10 (46B03 46B20 47H09)

3) Dom?nguez Benavides, T.; Phothi, S. Genericity of the fixed point property for reflexive spaces under renormings. Nonlinear analysis and optimization I. Nonlinear analysis, 143–155, Contemp. Math., 513, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2010. (Reviewer: Patrick N. Dowling), 46B10 (46B03 47H10)

4) Benavides, T. Dom?nguez; Phothi, S. The fixed point property under renorming in some classes of Banach spaces. Nonlinear Anal. 72 (2010), no. 3-4, 1409–1416. (Reviewer: S. Swaminathan), 46B20 (46B03 47H09 47H10)

5) Dom?nguez Benavides, T.; Phothi, S. Porosity of the fixed point property under renorming. Fixed point theory and its applications, 29–41, Yokohama Publ., Yokohama, 2008. (Reviewer: Satit Saejung), 47H09 (46B03 46B20 46B26 47B20 47H10)


ใส่ความเห็น