รายละเอียด บุคลากร: : ข้อมูลส่วนตัว  ศ.ดร. วิเทศ : :

ศ.ดร. วิเทศ ลงกานี

Vites Longani

ห้องทำงาน / Office       MB2302
โทรภายใน / Telephone       125
อีเมล์ / Email       
เวบไซด์ส่วนตัว

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

แก้ไขประวัติการศึกษา

แก้ไขความเชี่ยวชาญ

เพิ่มงานวิจัยอื่นๆ

ประวัติการศึกษา / Education Background

วท.บ.(คณิตศาสตร์) ม.เชียงใหม่, 2515

M.Sc. in Mathematics, The University of London, UK., 1977

Ph.D. in Mathematics, The University of London, UK., 1982

ความเชี่ยวชาญ / Research Area

Graph theory

ผลงานตีพิมพ์/ Publication จำนวน
งานวิจัย scopus Online ,Offline (html)
งานวิจัย mathscinet 23
งานวิจัยอื่นๆ 0
งานวิจัย cmumis

1) Longani, V. Algorithm for finding the coefficients of rook polynomials. Thai J. Math. 8 (2010), no. 3, 545–554. (Reviewer: Vladimir S. Shevelev), 05A05

2) Longani, Vites Applications of Polya’s theorem to distribution problems and partitions. J. Discrete Math. Sci. Cryptogr. 12 (2009), no. 1, 71–77, 11B75

3) Samana, Decha; Longani, Vites Lower bounds of Ramsey numbers R(k,l). IAENG Int. J. Appl. Math. 39 (2009), no. 4, 203–205, 05C55

4) Samana, Decha; Longani, Vites Upper bounds for Ramsey numbers R(4,t). Adv. Appl. Discrete Math. 3 (2009), no. 2, 151–154, 05C55

5) Longani, Vites A note on the least number of end points of trees. Adv. Appl. Discrete Math. 2 (2008), no. 1, 45–47, 05C05

6) Longani, V. Extension of Hall’s theorem and an algorithm for finding the (1,n)-complete matching. Thai J. Math. 6 (2008), no. 2, 271–277. (Reviewer: Jennifer Vandenbussche), 05C70

7) Longani, Vites A formula for the number of labelled trees. Comput. Math. Appl. 56 (2008), no. 11, 2786–2788, 05C05 (05A15 05C78)

8) Longani, Vites An algorithm for partitioning an integer n as a sum of k positive integers. J. Discrete Math. Sci. Cryptogr. 10 (2007), no. 3, 395–399, 11P81

9) Longani, V. An algorithm for finding the number of shortest routes on square lattices. J. Discrete Math. Sci. Cryptogr. 10 (2007), no. 3, 385–393. (Reviewer: Mukkai S. Krishnamoorthy), 05C38 (05A15 05C85)

10) Longani, Vites Bounds of the average distances of trees and graphs. Southeast Asian Bull. Math. 26 (2003), no. 5, 835–840, 05C12 (05C05)


ใส่ความเห็น