รายละเอียด บุคลากร: : ข้อมูลส่วนตัว อ.ดร. นที : :

อ.ดร. นที ทองศิริ

Natee Tongsiri

ห้องทำงาน / Office       MB2301
โทรภายใน / Telephone       129
อีเมล์ / Email       ืnatee.tongsiri@gmail.com
เวบไซด์ส่วนตัว

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

แก้ไขประวัติการศึกษา

แก้ไขความเชี่ยวชาญ

เพิ่มงานวิจัยอื่นๆ

ประวัติการศึกษา / Education Background

วท.บ. (คณิตศาสตร์), ม. เชียงใหม่, 2538

Ph.D. (Mathematics), University of Bath, UK., 2000

ความเชี่ยวชาญ / Research Area

Computational Mathematics

ผลงานตีพิมพ์/ Publication จำนวน
งานวิจัย scopus Online ,Offline (html)
งานวิจัย mathscinet
งานวิจัยอื่นๆ 0
งานวิจัย cmumis 6

1) Tongsiri, Natee(4-BATH); Richardson, Daniel(4-BATH)Semi-algebraic approach to piano movers’ problem. Computer mathematics (Chiang Mai, 2000), 75–78, Lecture Notes Ser. Comput., 8, World Sci. Publ., River Edge, NJ, 2000. 68U05 (52B55)


ใส่ความเห็น