รายละเอียด บุคลากร: : ข้อมูลส่วนตัว  รศ.ดร. สรศักดิ์ : :

รศ.ดร. สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลี

Sorasak Leeratanavalee

ห้องทำงาน / Office       MB2301
โทรภายใน / Telephone       136
อีเมล์ / Email       sorasak.l@cmu.ac.th
เวบไซด์ส่วนตัว

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

แก้ไขประวัติการศึกษา

แก้ไขความเชี่ยวชาญ

เพิ่มงานวิจัยอื่นๆ

ประวัติการศึกษา / Education Background

วท.บ. เกียรตินิยม อับดับ 2 (คณิตศาสตร์-ศึกษาศาสตร์), ม.เชียงใหม่, 2524

วท.ม. (คณิตศาสตร์), ม.เชียงใหม่, 2532

Dr.rer.nat (Algebra), The University of Potsdam, Germany, 2002

ความเชี่ยวชาญ / Research Area

Universal Algebra

ผลงานตีพิมพ์/ Publication จำนวน
งานวิจัย scopus Online ,Offline (html)
งานวิจัย mathscinet
งานวิจัยอื่นๆ 0
งานวิจัย cmumis 42

1) Phuapong, Sarawut; Leeratanavalee, Sorasak Preserving of ideals on generalized induced algebras. Far East J. Math. Sci. (FJMS) 55 (2011), no. 2, 197–208, 08B15

2) Phuapong, Sarawut; Leeratanavalee, Sorasak RegG-strongly solid varieties of commutative semigroups. Mat. Vesnik 63 (2011), no. 4, 275–284. (Reviewer: Grigori I. ?itomirski?), 20M07 (08B15 08B25 20M14)

3) Puninagool, Wattapong; Leeratanavalee, Sorasak All regular elements in HypG(2). Kyungpook Math. J. 51 (2011), no. 2, 139–143. (Reviewer: Ewa Graczy?ska), 08A05 (20M17)

4) Puninagool, Wattapong; Leeratanavalee, Sorasak The monoid of generalized hypersubstitutions of type ?=(n). Discuss. Math. Gen. Algebra Appl. 30 (2010), no. 2, 173–191. (Reviewer: Ivan Chajda), 08A40 (20M05)

5) Sudsanit, S.; Leeratanavalee, S. Idempotent and regular elements in HypG(3). Thai J. Math. 8 (2010), no. 2, 331–338. (Reviewer: ?gnes Szendrei), 08A40 (08A05 20M20)

6) Phuapong, Sarawut; Leeratanavalee, Sorasak Generalized derived algebras and generalized induced algebras. Asian-Eur. J. Math. 3 (2010), no. 3, 485–494. (Reviewer: Klaus Denecke), 08B15 (08A30 08A40)

7) Phuapong, Sarawut; Leeratanavalee, Sorasak Generalized unsolid and generalized fluid varieties of algebras. J. Pure Appl. Math. Adv. Appl. 3 (2010), no. 1, 65–86, 08B99 (08A40 20M99)

8) Puninagool, Wattapong; Leeratanavalee, Sorasak Complexity of terms, superpositions, and generalized hypersubstitutions. Comput. Math. Appl. 59 (2010), no. 2, 1038–1045, 08A40

9) Puninagool, Wattapong; Leeratanavalee, Sorasak The order of generalized hypersubstitutions of type ?=(2). Int. J. Math. Math. Sci. 2008, Art. ID 263541, 8 pp, 08A40

10) Arworn, Sr.; Knauer, U.; Leeratanavalee, S. Locally strong endomorphisms of paths. Discrete Math. 308 (2008), no. 12, 2525–2532. (Reviewer: Lenwood S. Heath), 05C38 (20N02)


ใส่ความเห็น