รายละเอียด บุคลากร: : ข้อมูลส่วนตัว  รศ.ดร. ปิยะพงศ์ : :

รศ.ดร. ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์

Piyapong Niamsup

ห้องทำงาน / Office       MB2307
โทรภายใน / Telephone       137
อีเมล์ / Email       piyapong.n@cmu.ac.th
เวบไซด์ส่วนตัว

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

แก้ไขประวัติการศึกษา

แก้ไขความเชี่ยวชาญ

เพิ่มงานวิจัยอื่นๆ

ประวัติการศึกษา / Education Background

วท.บ.เกียรตินิยม อันดับ 1 (คณิตศาสตร์), ม.เชียงใหม่, 2530

M.Sc. (Mathematics), University of Illinois at Urbana-Champaign, USA.,1995

Ph.D. (Mathematics), University of Illinois at Urbana-Champaign, USA., 1998

Control Theory

ความเชี่ยวชาญ / Research Area

Complex analysis

ผลงานตีพิมพ์/ Publication จำนวน
งานวิจัย scopus Online ,Offline (html)
งานวิจัย mathscinet 82
งานวิจัยอื่นๆ 0
งานวิจัย cmumis 30

1) Botmart, T.; Niamsup, P.; Liu, X. Synchronization of non-autonomous chaotic systems with time-varying delay via delayed feedback control. Commun. Nonlinear Sci. Numer. Simul. 17 (2012), no. 4, 1894–1907, 93C23 (34H10 93A13 93B52)

2) Weera, W.; Niamsup, P. Robust stability criteria for uncertain neutral systems with interval nondifferentiable time-varying delay and nonlinear perturbations. J. Appl. Math. 2011, Art. ID 138912, 20 pp, 93D09 (34K20)

3) Mukdasai, Kanit; Niamsup, Piyapong An LMI approach to stability for linear time-varying system with nonlinear perturbation on time scales. Abstr. Appl. Anal. 2011, Art. ID 860506, 15 pp. (Reviewer: Zhi-Qiang Zhu), 34N05 (34D05 34D10)

4) Botmart, T.; Niamsup, P.; Phat, V. N. Delay-dependent exponential stabilization for uncertain linear systems with interval non-differentiable time-varying delays. Appl. Math. Comput. 217 (2011), no. 21, 8236–8247, 93D15 (15A39 34K20 93C23 93D21)

5) Mukdasai, K.; Niamsup, P. Robust ?-stability and ?-stabilization of impulsive switched system with time-varying delays. Appl. Math. Sci. (Ruse) 5 (2011), no. 21-24, 1131–1143, 93D05 (93C23 93D09)

6) Ratchagit, K.; Niamsup, P.; Phat, Vu N. The novel sufficient condition for stability of discrete-time control system of neural networks. Int. J. Appl. Math. Stat. 21 (2011), No. J11, 25–32. (Reviewer: Xuezhong He), 93D20 (39A30 93C55)

7) Niamsup, P.; Phat, V. N. A novel exponential stability condition for a class of hybrid neural networks with time-varying delay. Vietnam J. Math. 38 (2010), no. 3, 341–351. (Reviewer: Oleg V. Anashkin), 34K20 (34A38 37C75 93C30 93D20)

8) Mukdasai, K.; Niamsup, P. Robust stability of discrete-time linear parameter dependent system with delay. Thai J. Math. 8 (2010), no. 4, Special issue, 11–20. (Reviewer: Peng Shi), 93D09 (39A30 93C55)

9) Rojsiraphisal, Thaned; Niamsup, Piyapong Exponential stability of certain neutral differential equations. Appl. Math. Comput. 217 (2010), no. 8, 3875–3880, 34K20 (34K40)

10) Botmart, T.; Niamsup, P. Robust exponential stability and stabilizability of linear parameter dependent systems with delays. Appl. Math. Comput. 217 (2010), no. 6, 2551–2566, 93D21 (34K20 93C23)


ใส่ความเห็น