รายละเอียด บุคลากร: : ข้อมูลส่วนตัว  ผศ.ดร. มรกต : :

ผศ.ดร. มรกต เก็บเจริญ

Morrakot Khebchareon

ห้องทำงาน / Office       MB2203
โทรภายใน / Telephone       118
อีเมล์ / Email       mkhebcha@gmail.com
เวบไซด์ส่วนตัว

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

แก้ไขประวัติการศึกษา

แก้ไขความเชี่ยวชาญ

เพิ่มงานวิจัยอื่นๆ

ประวัติการศึกษา / Education Background

วท.บ. (คณิตศาสตร์), ม.เชียงใหม่, 2538

Ph.D. (Mathematics & Computer Science) Colorado School of Mines, USA, 2003

ความเชี่ยวชาญ / Research Area

Numerical Analysis

ผลงานตีพิมพ์/ Publication จำนวน
งานวิจัย scopus Online ,Offline (html)
งานวิจัย mathscinet 10
งานวิจัยอื่นๆ 0
งานวิจัย cmumis 0

1) Mookum, T.; Khebchareon, M. Finite difference methods for finding a control parameter in two-dimensional parabolic equation with Neumann boundary conditions. Thai J. Math. 6 (2008), no. 1, 117–137, 35R30 (34A55 35K20 93C20)

2) Khebchareon, M.; Saenton, S. Finite element solution for 1-D groundwater flow, advection-dispersion and interphase mass transfer. I. Model development. Thai J. Math. 3 (2005), no. 2, 223–240, 76M10 (76S05 86-08 86A05)

3) Fairweather, Graeme; Khebchareon, Morrakot Numerical methods for Schr?dinger-type problems. Trends in industrial and applied mathematics (Amritsar, 2001), 219–250, Appl. Optim., 72, Kluwer Acad. Publ., Dordrecht, 2002. (Reviewer: Jennifer Zhao), 65M06 (35Q55 65M60)


ใส่ความเห็น