รายละเอียด บุคลากร: : ข้อมูลส่วนตัว  ผศ.ดร. ธีรนุช : :

ผศ.ดร. ธีรนุช บุนนาค

Dhiranuch Bunnag

ห้องทำงาน / Office       MB2102
โทรภายใน / Telephone       109
อีเมล์ / Email       dhiranuch@yahoo.com
เวบไซด์ส่วนตัว

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

แก้ไขประวัติการศึกษา

แก้ไขความเชี่ยวชาญ

เพิ่มงานวิจัยอื่นๆ

ประวัติการศึกษา / Education Background

วท.บ. เกียรตินิยม อันดับ 2 (คณิตศาสตร์), ม.เชียงใหม่, 2537

M.A. (Applied Mathematics) University of Maryland, USA, 1997

Ph.D. (Mathematics), The University of Alabama, USA, 2004

ความเชี่ยวชาญ / Research Area

Numerical Analysis

Optimization

ผลงานตีพิมพ์/ Publication จำนวน
งานวิจัย scopus Online ,Offline (html)
งานวิจัย mathscinet 3
งานวิจัยอื่นๆ 0
งานวิจัย cmumis 3

1) Bunnag, Dhiranuch; Sun, Min(1-AL)Genetic algorithm for constrained global optimization in continuous variables. (English summary) Appl. Math. Comput. 171 (2005), no. 1, 604–636. 90C59 (90C30)


ใส่ความเห็น