รายละเอียด บุคลากร
ผศ.ดร. ปรารถนา ใจผ่อง

Pradthana Jaipong

ห้องทำงาน / Office       MB2305
โทรภายใน / Telephone       128
อีเมล์ / Email       pradthana.j@cmu.ac.th

งานวิจัย mathcmu
งานวิจัย cmumis
งานวิจัย scopus Online ,Offline (html)
งานวิจัย mathscinet
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์
เว็บไซต์ส่วนตัว

เพิ่มงานวิจัย
แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
เพิ่มประวัติการศึกษา
เพิ่มหัวข้องานวิจัย
เพิ่มผลงานตีพิมพ์

ประวัติการศึกษาการศึกษา

Ph.D. (Mathematics), University of Illinois at Urbana-Champaign, USA, 2011

หัวข้องานวิจัย

Algebraic Topology

Low dimensional topology

Hyperbolic Geometry

ผลงานตีพิมพ์

Jaipong, Pradthana Totally geodesic surfaces with arbitrarily many compressions. Algebr. Geom. Topol. 11 (2011), no. 2, 643–654., 57N10 (30F40 57N25 57N50)

Jaipong, P.; Sanwong, J. Multiplication semilocal modules and their endomorphism rings. East-West J. Math. 5 (2003), no. 2, 169–177., 16D10 (16D80 16S50)

1) Jaipong, Pradthana Totally geodesic surfaces with arbitrarily many compressions. Algebr. Geom. Topol. 11 (2011), no. 2, 643–654. (Reviewer: Torsten Asselmeyer-Maluga), 57N10 (30F40 57N25 57N50)

2) Jaipong, P.; Sanwong, J. Multiplication semilocal modules and their endomorphism rings. East-West J. Math. 5 (2003), no. 2, 169–177. (Reviewer: Nguy?n Vi?t D?ng), 16D10 (16D80 16S50)


ใส่ความเห็น