รายละเอียด บุคลากร: : ข้อมูลส่วนตัว  ผศ.ดร. ปรารถนา : :

ผศ.ดร. ปรารถนา ใจผ่อง

Pradthana Jaipong

ห้องทำงาน / Office       MB2305
โทรภายใน / Telephone       128
อีเมล์ / Email       pradthana.j@cmu.ac.th
เวบไซด์ส่วนตัว

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

แก้ไขประวัติการศึกษา

แก้ไขความเชี่ยวชาญ

เพิ่มงานวิจัยอื่นๆ

ประวัติการศึกษา / Education Background

Ph.D. (Mathematics), University of Illinois at Urbana-Champaign, USA, 2011

ความเชี่ยวชาญ / Research Area

Algebraic Topology

Low dimensional topology

Hyperbolic Geometry

ผลงานตีพิมพ์/ Publication จำนวน
งานวิจัย scopus Online ,Offline (html)
งานวิจัย mathscinet 6
งานวิจัยอื่นๆ 0
งานวิจัย cmumis 3

Jaipong, Pradthana Totally geodesic surfaces with arbitrarily many compressions. Algebr. Geom. Topol. 11 (2011), no. 2, 643–654., 57N10 (30F40 57N25 57N50)

Jaipong, P.; Sanwong, J. Multiplication semilocal modules and their endomorphism rings. East-West J. Math. 5 (2003), no. 2, 169–177., 16D10 (16D80 16S50)

1) Jaipong, Pradthana Totally geodesic surfaces with arbitrarily many compressions. Algebr. Geom. Topol. 11 (2011), no. 2, 643–654. (Reviewer: Torsten Asselmeyer-Maluga), 57N10 (30F40 57N25 57N50)

2) Jaipong, P.; Sanwong, J. Multiplication semilocal modules and their endomorphism rings. East-West J. Math. 5 (2003), no. 2, 169–177. (Reviewer: Nguy?n Vi?t D?ng), 16D10 (16D80 16S50)


ใส่ความเห็น