รายละเอียด บุคลากร: : ข้อมูลส่วนตัว  รศ.ดร. ปฤษณา : :

รศ.ดร. ปฤษณา กลับอุดม

Prisana Glub-Udom

ห้องทำงาน / Office       MB2105
โทรภายใน / Telephone       112
อีเมล์ / Email       aqpoint@gmail.com
เวบไซด์ส่วนตัว

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

แก้ไขประวัติการศึกษา

แก้ไขความเชี่ยวชาญ

เพิ่มงานวิจัยอื่นๆ

ประวัติการศึกษา / Education Background

วท.บ. เกียรตินิยม อันดับ 2 (คณิตศาสตร์ -ศึกษาศาสตร์), ม.เชียงใหม่, 2524

วท.ม. (คณิตศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527

Dr.rer.nat (Algebra), The University of Potsdam, Germany, 2008

ความเชี่ยวชาญ / Research Area

Fixed point theory

ผลงานตีพิมพ์/ Publication จำนวน
งานวิจัย scopus Online ,Offline (html)
งานวิจัย mathscinet 7
งานวิจัยอื่นๆ 0
งานวิจัย cmumis 0

1) Glubudom, P. Weak and strong convergence theorems for approximating common fixed points of three nonexpansive mappings. Thai J. Math. 8 (2010), no. 3, 447–457, 47J25 (47H09 47H10)

2) Denecke, K.; Glubudom, P.; Koppitz, J. Power clones and non-deterministic hypersubstitutions. Asian-Eur. J. Math. 1 (2008), no. 2, 177–188. (Reviewer: Keith A. Kearnes), 08A68 (08A40 08C99 68Q70)

3) Denecke, K.; Glubudom, P. Regular elements and Green’s relations in power Menger algebras of terms. Demonstratio Math. 41 (2008), no. 1, 11–22. (Reviewer: Smile Markovski), 08A35 (08A40 08A70)

4) Denecke, Klaus; Glubudom, Prisana Nd-solid varieties. Discuss. Math. Gen. Algebra Appl. 27 (2007), no. 2, 245–262. (Reviewer: William H. Rowan), 08A35 (08A40 08A70)

5) Denecke, K.; Glubudom, P. Green’s quasiorder on Menger algebras of terms. Thai J. Math. 4 (2006), no. 1, 49–61. (Reviewer: Lutz Heindorf), 08A40 (08A35 08A70)

6) Denecke, K.; Glubudom, P. Generalized power Menger algebras and generalized non-deterministic hypersubstitutions. Contributions to general algebra. 17, 61–70, Heyn, Klagenfurt, 2006. (Reviewer: Peeter Puusemp), 08A35 (08A40 08A70)

7) Glubudom, P.; Denecke, K. Power Menger algebras with union and their endomorphisms. Pragmatic algebra, 117–135, SAS Int. Publ., Delhi, 2006. (Reviewer: Timothy Stokes), 08A40 (08A35)


ใส่ความเห็น