รายละเอียด บุคลากร: : ข้อมูลส่วนตัว  ผศ.ดร. รุจิรา : :

ผศ.ดร. รุจิรา อุ่นเจริญ

Rujira Ouncharoen

ห้องทำงาน / Office       MB2311
โทรภายใน / Telephone       131
อีเมล์ / Email       rujira.o@cmu.ac.th
เวบไซด์ส่วนตัว

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

แก้ไขประวัติการศึกษา

แก้ไขความเชี่ยวชาญ

เพิ่มงานวิจัยอื่นๆ

ประวัติการศึกษา / Education Background

วท.บ. (คณิตศาสตร์), ม.เชียงใหม่, 2538

ปร.ด. (คณิตศาสตร์) ม.มหิดล, 2545

ความเชี่ยวชาญ / Research Area

Mathematical Modeling

ผลงานตีพิมพ์/ Publication จำนวน
งานวิจัย scopus Online ,Offline (html)
งานวิจัย mathscinet 8
งานวิจัยอื่นๆ 0
งานวิจัย cmumis

1) Ouncharoen, R.; Pinjai, S.; Dumrongpokaphan, Th.; Lenbury, Y. Global stability analysis of predator-prey model with harvesting and delay. Thai J. Math. 8 (2010), no. 3, 589–605, 34K20 (34D23 92D40)

2) Dumrongpokaphan, Thongchai; Lenbury, Yongwimon; Ouncharoen, Rujira; Xu, Yuesheng An intracellular delay-differential equation model of the HIV infection and immune control. Math. Model. Nat. Phenom. 2 (2007), no. 1, 75–99, 92D30 (34D20 34K20)


ใส่ความเห็น