รายละเอียด บุคลากร: : ข้อมูลส่วนตัว  รศ.ดร. จูลิน : :

รศ.ดร. จูลิน ลิคะสิริ

Chulin Likasiri

ห้องทำงาน / Office       MB2103
โทรภายใน / Telephone       110
อีเมล์ / Email       julin.likasiri@gmail.com
เวบไซด์ส่วนตัว

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

แก้ไขประวัติการศึกษา

แก้ไขความเชี่ยวชาญ

เพิ่มงานวิจัยอื่นๆ

ประวัติการศึกษา / Education Background

วท.บ. (คณิตศาสตร์), ม.เชียงใหม่, 2535

M.S. (Management Science)
Case Western Reserve University, USA. 1998

Ph.D. in System & Control Engineering,
Case Western Reserve University, USA. , 2004

ความเชี่ยวชาญ / Research Area

Nonlinear Optimization

Operation Research

ผลงานตีพิมพ์/ Publication จำนวน
งานวิจัย scopus Online ,Offline (html)
งานวิจัย mathscinet
งานวิจัยอื่นๆ 0
งานวิจัย cmumis 48

1) Lenbury, Y.; Likasiri, C.Low- and high-frequency oscillations in a food chain where one of the competing species feeds on the other. (English summary) Math. Comput. Modelling 20 (1994), no. 7, 71–89. 92D40 (34C15 34E15 92D25)


ใส่ความเห็น