รายละเอียด บุคลากร: : ข้อมูลส่วนตัว   : :

ห้องทำงาน / Office       
โทรภายใน / Telephone       
อีเมล์ / Email       
เวบไซด์ส่วนตัว

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

แก้ไขประวัติการศึกษา

แก้ไขความเชี่ยวชาญ

เพิ่มงานวิจัยอื่นๆ

ประวัติการศึกษา / Education Background

วท.บ. (คณิตศาสตร์), ม.เชียงใหม่, 2516

M.Sc. Industrial Applied Mathematics,
The University of Sheffield, UK., 1979

ความเชี่ยวชาญ / Research Area

ผลงานตีพิมพ์/ Publication จำนวน
งานวิจัย scopus Online ,Offline (html)
งานวิจัย mathscinet
งานวิจัยอื่นๆ
งานวิจัย cmumis


ใส่ความเห็น