กิจกรรมของภาควิชาคณิตศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

b726c4b6

กิจกรรมของภาควิชาคณิตศาสตร์
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560
17 – 19 สิงหาคม 2560

  1. ตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์
    ประกาศรับสมัครตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์
    ใบสมัครออนไลน์ (รายชื่อผู้เข้าร่วม)
  2. เขาวงกต
  3. นิทรรศการคณิตศาสตร์