ประกาศห้องสอบคัดเลือก โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ฯ

ประกาศห้องสอบคัดเลือก รอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ฯ

ห้องสอบคัดเลือกฯ ปี58

รายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบ

แผนที่ตึกอาคารคณิตศาสตร์ห้อง MBxxxx และ อาคาร 45 ปี SCB4

map-คณิตศาสตร์-MBxxx-และ-SCB4