คลังเก็บรายเดือน: มกราคม 2018

แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ประจำปี 2560

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอต้อนรับ บัณฑิต มหาบัณฑิตและ ดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 52 ทุกท่าน และขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “กิจกรรมต้อนรับ บัณฑิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 ” วันศุกร์ 19 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณโถง SCB4
26856797_10155641523198005_2124341780_n
กำหนดการกิจกรรม “แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ประจำปี 2560”