คลังเก็บรายเดือน: สิงหาคม 2017

ขอเชิญศิษย์เก่า ภาควิชาคณิตศาสตร์ทุกท่านร่วมกิจกรรมคืนสู่เหย้าวิดยา ม.ช.

21277905_10155267879868005_1510348118_o

เว็บไซต์ ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

facebook แฟนเพจสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์

ลงทะเบียนร่วมงานคืนสู่เหย้าวิดยา ม.ช

ร่วมส่งภาพบรรยากาศระหว่างเรียน

กำหนดการกิจกรรมคืนสู่เหย้า

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการทดสอบความรู้เบื้องต้น เพื่อเข้าโครงการเรียนล่วงหน้า

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการทดสอบความรู้เบื้องต้น เพื่อเข้าโครงการเรียนล่วงหน้าคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการทดสอบความรู้เบื้องต้น

ประกาศคะแนน ครั้งที่ 3 เทอม 1-2560

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศคะแนนครั้งที่ 3 นักเรียนโครงการ Gifted Math (วันที่ 5-6 สิงหาคม 2560) เทอม 1/2560 โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์

คะแนนนักเรียน ครั้งที่ 3 ม.4
คะแนนนักเรียน ครั้งที่ 3 ม.5

ประกาศการจัดตอนเรียนรายวิชา 206111 โดยเทียบจากคะแนนสอบ Math-Pro

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปประกาศการจัดตอนเรียนรายวิชา 206111 โดยเทียบจากคะแนนสอบ Math-Pro

ประกาศการจัดตอนเรียนรายวิชา 206111 โดยเทียบจากคะแนนสอบ Math-Pro