คลังเก็บรายเดือน: กรกฎาคม 2016

ประกาศคะแนน ครั้งที่ 2 เทอม 1-2559

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศคะแนน ครั้งที่ 2 นักเรียนโครงการ Gifted Math (วันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2559) เทอม 1/2559
โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์

คะแนน ม.4 ครั้งที่ 2
คะแนน ม.5 ครั้งที่ 2