คลังเก็บรายเดือน: มิถุนายน 2016

ประกาศคะแนน ครั้งที่ 1 เทอม 1-2559

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศคะแนน ครั้งที่ 1 นักเรียนโครงการ Gifted Math (วันที่ 4 – 5 มิถุนายน 2559) เทอม 1/2559
โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์

คะแนน ม.4 ครั้งที่ 1
คะแนน ม.5 ครั้งที่ 1

โครงการเรียนล่วงหน้า (Advanced Placement Program) ปี 2559

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการเรียนล่วงหน้า (Advanced Placement Program) (สาขาวิชาคณิตศาสตร์)

รับสมัครสอบการทดสอบเบื้องต้นเพื่อเข้าโครงการเรียนล่วงหน้า ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑๐ มิ.ย. – 
วันจันทร์ที่ ๔ ก.ค. ๒๕๕๙  ค่าสมัคร ๒๐๐ บาท/คน  ที่งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-เพื่อเข้าโครงการเรียนล่วงหน้า-ปี-59
โครงการเรียนล่วงหน้า