คลังเก็บรายเดือน: มีนาคม 2016

โครงการนักศึกษาพบนักวิจัย

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการนักศึกษาพบนักวิจัย ในวันพุธที่ 23 มี.ค. 2559 ณ ห้้องประชุม 1 ชั้น 3 ภาควิชาคณิตศาสตร์

IMG_0784

IMG_0785

IMG_0786

IMG_0787

IMG_0791

IMG_0792

ประกาศคะแนน ครั้งที่ 3 เทอม 2-2558

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศคะแนน ครั้งที่ 3 นักเรียนโครงการ Gifted Math (วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559) เทอม 2/2558
โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์

คะแนนครั้งที่ 3 ม. 4 เทอม2-58