คลังเก็บรายเดือน: สิงหาคม 2015

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้เบื้องต้น

รายชื่อนักเรียนผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้เบื้องต้น เพื่อเข้าโครงการเรียนล่วงหน้า (Advanced Placement Program)(สาขาวิชาคณิตศาสตร์) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

รายชื่อนักเรียนผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้เบื้องต้น

ประกาศคะแนน ครั้งที่ 3 เทอม 1-2558

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศคะแนน ครั้งที่ 3 นักเรียนโครงการ Gifted Math (วันที่ 1-2 สิงหาคม 2558) เทอม 1/2558
โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์

ประกาศคะแนน ม.4 ครั้งที่ 3 เทอม 1-2558
ประกาศคะแนน ม.5 ครั้งที่ 3 เทอม 1-2558

สัมมนาอาจารย์และบุคลากรภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการสัมมนาอาจารย์และบุคลากรภาควิชาคณิตศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2558 ณ สิบแสน รีสอร์ท แอนด์ สปา แม่แตง เชียงใหม่

6 3 2 9 12