งานวิจัยอื่นๆ

ลำดับ author title publisher vol no year page press impact_factor file
#1 P. Jaipong and W. Tapanyo Connectivity of suborbital graphs for the con- gruence subgroups of the extended modular group Communications in Mathematics and Applications 8 3 2017
#2 P. Jaipong and W. Tapanyo Connectivity of suborbital graphs for the con- gruence subgroups of the extended modular group Communications in Mathematics and Applications 8 3 2017 Connectivity.pdf
#3 P. Charoensawan and W. Atiponrat Common Fixed Point and Coupled Coincidence Point Theorems for Geraghtys Type Contraction Mapping with Two Metrics Endowed with a Directed Graph Journal of Mathematics 2017 2017
ติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280