แบบฟอร์มขอ User Account  ออนไลน์

รหัสนักศึกษา :
ชื่อ-นามสกุล :
อีเมล์ :
ระดับการศึกษา :
ชั้นปีที่ :
รูปภาพนักศึกษาในชุดเครื่องแบบ (jpg) :


 

กดสมัครเพียงครั้งเดียวเท่านั้น สมัครหลาย ๆ ครั้งจะถูกยกเลิกสิทธิการใช้งานทันที
ข้อมูลจะถูกตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่อีกครั้งเพื่อยืนยันว่าชื่อ , รหัสนักศึกษา , รูปภาพ นักศึกษาในชุดเครื่องแบบ ครบถ้วนและถูกต้องจริงก่อนจะอนุญาติให้ใช้งานจริง

ใช้เวลาตรวจสอบความถูกต้อง 1 - 3 วันโดยประมาณ