กิจกรรม ป.ตรี


กิจกรรมรวมมิตรคณิตศาสตร์


ในวันเสาร์ที่ 18 ถึง วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 นักศึกษาทุกชั้นปีและคณาจารย์ได้จัดกิจกรรม "รวมมิตรคณิตศาสตร์" เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง เพื่อน น้อง พี่ และคณาจารย์ ณ ฝันรักรีสอร์ท อ. สันป่าตอง จ. เชียงใหม่ เป็นการเพิ่มโอกาสให้นักศึกษาในภาควิชารู้จักและคุ้นเคยกันมากขึ้น โดยมีคณาจารย์เป็นผู้ดูแลความเรียบร้อยในวันเสาร์ที่ 18 ถึง วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 นักศึกษาทุกชั้นปีและคณาจารย์ได้จัดกิจกรรม "รวมมิตรคณิตศาสตร์" เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง เพื่อน น้อง พี่ และคณาจารย์ ณ ฝันรักรีสอร์ท อ. สันป่าตอง จ. เชียงใหม่ เป็นการเพิ่มโอกาสให้นักศึกษาในภาควิชารู้จักและคุ้นเคยกันมากขึ้น โดยมีคณาจารย์เป็นผู้ดูแลความเรียบร้อย

  วันที่ 18 ส.ค. 2561


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280