กิจกรรม ป.ตรี


กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ประจำปีการศึกษา 2561


การพบกันครั้งแรกระหว่างนักศึกษารหัส 61 และอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นในภาควิชาคณิตศาสตร์และภาควิชาสถิติรายละเอียด (Thai)

bodrum escort bodrum escort bayan escort bodrum  วันที่ 3 ส.ค. 2561


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280