กิจกรรม ป.ตรี


นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมการเสนอผลงานวิชาการนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมการเสนอผลงานวิชาการและงานเลี้ยงแสดงความยินดี ประจำปีการศึกษา 2560 .ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561

  วันที่ 26 เม.ย. 2561


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280