กิจกรรมบัณฑิต


ภาควิชาคณิตศาสตร์จัดกิจกรรม นักศึกษาพบนักวิจัยภาควิชาคณิตศาสตร์จัดกิจกรรม นักศึกษาพบนักวิจัย ในวันพุธที่ 18 เมษายน 2561

โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบหัวข้อวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู่ของภาควิชา

  วันที่ 18 เม.ย. 2561


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280