กิจกรรม ป.ตรี


กิจกรรมแนะนำกระบวนวิชา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 60)


กิจกรรมแนะนำกระบวนวิชา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 60) วันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 08.30 - 13.00 น.รายละเอียด (Thai)
รายการเอกสาร Download
1 Program_of_study_60.pdf

  วันที่ 4 เม.ย. 2561


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280