กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้


โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561


ภาควิชาคณิตศาสตร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ (Math Science CMU Colloquium) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์
ภาควิชาคณิตศาสตร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 
 
โดย 
 
Dr. Lorenzo Contento, Meiji Institute for Advanced Study of Mathematical Sciences, Meiji University, Japan
ในหัวข้อ 
Competitor-mediated coexistence and complex patterns in a three-species competition-diffusion system 
 
 
ทั้งนี้ ภาควิชาคณิตศาสตร์ได้จัดโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศและความเข้มแข็งทางวิชาการของภาควิชา เปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคลากรได้เรียนรู้หัวข้อทางคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจและหลากหลาย รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายสำหรับการเรียนการสอนและการวิจัยด้านคณิตศาสตร์
  วันที่ 8 ก.พ. 2561


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280