ข่าวรับสมัครนักศึกษา


ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2566 (รอบที่ 1)ประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภาคการศึกษาที่ 1/2566 รอบที่ 2
ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูล และสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 เมษายน 2566
โดยทำการสมัครผ่านเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย http://www.grad.cmu.ac.th
 
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566
 
ข้อมูลรายละเอียดการเปิดรับสมัคร
 
หลักสูตรระดับปริญญาโท
 
หลักสูตรระดับปริญญาเอก  (International Program) : คณิตศาสตร์ (คณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์)
  วันที่ 8 มี.ค. 2566


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280