ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1


ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1รายละเอียด (Thai)
รายการเอกสาร Download
1 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์1_66รอบที่1.pdf

  วันที่ 31 ม.ค. 2566


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280