บุคลากร-นักศึกษาที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ


ขอแสดงความยินดีกับคุณปารณีย์ กันทวี


ขอแสดงความยินดีกับคุณปารณีย์ กันทวี ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น บุคลากรดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560  วันที่ 29 ม.ค. 2561


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280