ข่าวรับสมัครนักศึกษา


ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก


ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปรการศึกษา 2564รายละเอียด (Thai)

  วันที่ 5 ม.ค. 2565


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280