ข่าวประชาสัมพันธ์


[Updated] The 23rd Thailand-Japan Conference on Discrete and Computational Geometry, Graphs, and Games (TJCDCGGG2020+1)ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการประชุมวิชาการนานาชาติ
Thailand-Japan Conference on Discrete and Computational Geometry, Graphs, and Games (TJCDCGGG 2020+1)
โดยเป็นการประชุมในชุดการประชุม "Japan Conference on Discrete and Computational Geometry, Graphs, and Games: JCDCG^3" ประเทศญี่ปุ่น
 
กำหนดจัดในระหว่างวันที่ 3 - 5 กันยายน 2564 เป็นรูปแบบการประชุมออนไลน์ 100%
 
ขอบเขตของงานประชุมวิชาการ
 • Discrete Geometry
 • Computational Geometry
 • Graph Theory
 • Graph Algorithms
 • Complexity
 • Winning Strategies of Games and Puzzles
โดยมีผู้บรรยายรับเชิญ (Invited speakers) ประกอบด้วย
 • Kokichi Sugihara : Meiji University Distinguished Professor Emeritus, Tokyo, Japan
 • János Pach : Rényi Institute of Mathematics, Budapest, Hungary
 • Erik Demaine : Massachusetts Institute of Technology, USA
 • Stefan Langerman : Algorithms Research Group, Université Libre de Bruxelles, Belgium 
 • Jittat Fakcharoenphol : Theory Research Group, CPE, Kasetsart University, Thailand
 • Daniel Horsley : Monash University , Australia
กำหนดการที่เกี่ยวข้อง
Submission (Extended abstract at most 2 pages) : June 1 - 30, 2021 (AoE)
Notification : (expected to) July 9, 2021
Camera-Ready File Submission Deadline : July 23 , 2021
 
รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่เวบไซด์ http://www.math.science.cmu.ac.th/tjcdcggg/
(JCDCG^3 conference series : http://www.alg.cei.uec.ac.jp/itohiro/JCDCGG/ )

 

  วันที่ 25 ก.พ. 2564


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280