ข่าวประชาสัมพันธ์


Mini workshop on Universal Algebra and Algebraic HyperstructureMini workshop on Universal Algebra and Algebraic Hyperstructure

Saturday 17th October 2020 at department of Mathematics
 

  วันที่ 21 ก.ย. 2563


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280