ข่าวประชาสัมพันธ์


การประชุม Workshop on fixed point theory and optimization


ภาควิชาคณิตศาสตร์จัด การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับทฤษฎีจุดคงที่และการเพิ่มประสิทธิภาพระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2563รายละเอียด (Thai)

  วันที่ 17 ม.ค. 2563


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280